Wróć

etapy współpracy

2  |  ZAWARCIE UMOWY

5  |  WIZUALIZACJE

W pierwszej kolejności inwestorzy zainteresowani współpracą proszeni są o:

- przesłanie za pośrednictwem poczty e-mail rzutu budowlanego danej inwestycji;

- określenie jakim pakietem projektowym są zainteresowani;

- udzielenie informacji na temat lokalizacji inwestycji.

Na tej podstawie przygotowana zostanie indywidualna wycena oraz szczegółowo opisany przebieg współpracy.

1  |  KONTAKT Z PRACOWNIĄ

6  |  RYSUNKI WYKONAWCZE

3  |  KONCEPCJA FUNKCJONALNA

4  |  MOODBOARD PROJEKTOWY

Gdy wycena zostanie zaakceptowana przez inwestora, podpisujemy umowę, dzięki której nasza współpraca przebiega na jasnych, z góry określonych zasadach.

Znajdują się w niej między innymi informacje o elementach, z jakich składa się projekt, procesie projektowym, terminach i kosztach.

 

Następnie przesłana zostanie ankieta do wypełnienia, będącą zbiorem informacji na temat wymogów i preferencji inwestora. Mile widziane jest także przesłanie inspiracji.

 

Na podstawie ankiety, przygotowane zostaną      2-3 propozycje układu funkcjonalnego w formie rzutów technicznych, z rozplanowanym wyposażeniem i układem ścian.

Spośród przedstawionych koncepcji, inwestor wybiera jeden wariant lub  opracowana zostanie wersja ostateczna, uwzględniająca jego uwagi.

*Przy wyborze PROJEKTU KONCEPCYJNEGO, na tym etapie powstaje również projekt ścian oraz wytyczne do projektu elektryki, hydrauliki i c.o. Jest to ostatni etap współpracy przy Projekcie Koncepcyjnym, zakończony przekazaniem pełnej dokumentacji projektowej.

 

Po ostatecznie wybranym wariancie układu funkcjonalnego, przygotowuję 2-3 wersje moodboard'ów projektowych, będących kompozycją zdjęć proponowanego wyposażenia dostępnego w sklepach.

 

Spośród przedstawionych wariantów, inwestor wybiera jedną opcję lub opracowana zostanie wersja ostateczna, uwzględniająca jego uwagi.

 

 

Opierając się na ostatecznie zaakceptowanej wersji układu funkcjonalnego oraz na wybranym wyposażeniu i kolorystyce przedstawionej na moodboard'ach projektowych, przygotowane zostaną wizualizacje pomieszczeń.

 

*Przy wyborze PROJEKTU WIZUALNEGO 3D jest to ostatni etap współpracy, zakończony przekazaniem pełnej dokumentacji projektowej wraz z listą zakupów obejmującą wyposażenie ruchome z ceną i miejscem zakupu.

*Przy wyborze PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO etap ten zakończony jest dokonaniem pomiaru pomieszczeń wraz z dokumentacją fotograficzną (o ile współpraca nie jest zdalna).

 

Po zaakceptowaniu wizualizacji sporządzona zostaje dokumentacja techniczna, pozwalająca na prawidłowe zrealizowanie projektu przez wykonawców.   

 

Przygotowany zostanie również orientacyjny kosztorys inwestorski, uwzględniający ilość, cenę i miejsce zakupów elementów wyposażenia użytego w projekcie.

 

Po przygotowaniu całości projektu objętego umową, przekazana zostaje pełna dokumentacja projektowa oraz spisany zostaje protokół zdawczo-odbiorczy.

  Strona wykorzystuje cookies będąc zgodna z RODO.                                    

© 2019 91m2 Architektura Wnętrz, Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka Prywatności .